Zasady spływu

 

– Uczestnik spływu kajakowego sam ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo na trasie spływu

 

– Osoby poniżej 16 roku mogą uczestniczyć w spływie tylko pod opieką rodziców/opiekunów prawnych na ich wyłączną odpowiedzialność

 

– Uczestnicy spływu mają obowiązek nałożenia kamizelek asekuracyjnych i korzystania z nich na całym odcinku spływu

 

– Każdy uczestnik spływu ma obowiązek udzielenia pomocy uczestnikom grupy na trasie spływu w razie potrzeby